Klubbens formål er gennem svømning og livredning at bevare og fremme medlemmernes sundhed gennem et fornøjeligt, lærerigt og godt kammeratskab og eventuelt opøve dem til at kunne deltage i konkurrencer i disse idrætsgrene. I forbindelse med de idrætslige aktiviteter søger klubben at styrke svømmernes fysiske og psykiske robusthed, personlige mod og selvværd, såvel som de sociale bånd mellem svømmerne og med deres omgivelser. 

Klubben er medlem af Helsinge Skytte- og Idrætsforening og undergivet dennes vedtægter. Klubben er medlem af Dansk Svømmeunion, Region Øst og undergivet unionens vedtægter. 

I 2023/24 er der ca 650 medlemmer fordelt på familie- børn- aquacross- voksenhold og konkurrence svømmere!