Første mål efter 105 kampe på 1. holdet

Se mere på vores hjemmeside: www.helsingefodbold.dk

Helsinge Fodbold er stiftet den 23. maj 1919 og er organiseret under hovedforeningen
Helsinge Skytte- og Idrætsforening. I henhold til hovedforeningens vedtægter er klubben
på lige fod med hovedforeningens øvrige afdelinger selvstændig i henseende
til generalforsamling, bestyrelse og økonomi.

Klubbens overordnede ledelse udgøres af en bestyrelse valgt på klubbens ordinære
generalforsamling i 3. kvartal. Bestyrelsen, der konstituerer sig selv, udstikker ret-
ningslinjerne for de øvrige beslutningstagere som f.eks. i senior- og ungdomsudvalgene.

Helsinge Fodbold er sportslig organiseret under Dansk Idrætsforbund (DIF) via special-
forbundene Dansk Boldspil-Union (DBU) og Sjællands Boldspil-Union (SBU) samt Danske
Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI). Klubbens hold deltager tillige i indeturneringer
med træning i Helsinge-Hallerne.

Klubbens ca. 30 turneringshold har hjemhør på Helsinge Stadion ejet og drevet af den
selvejende institution Helsinge-Hallerne, hvor der er rådighed over 70.000 kvadratmeter
græsbaner svarende til 7 stk. 11-mandsbaner.

Græsbaneanlægget opstreges normalt således, at der er rådighed over 6 x 11-mandsbaner,
6 stk. 7-mandsbaner og 4-5 stk. 5-mandsbaner. Nyanlagt kunstgræsbane med 1 stk
11-mands bane og 2 7-mands bane På anlægget er der 1 stk. vintergrusbane med lysanlæg,
og derudover er der lysanlæg på en af 11-mands græsbanerne..

Helsinge Fodbold nyder moralsk, praktisk og økonomisk opbakning fra støtteforeningerne
Fodboldens Venner og Fodbold-Ungdomsafdelingens Forældreforening.

Helsinge Fodbold kan altid kontaktes på klubsekretariat@helsingefodbold.dk